Ujian KKI, Selasa 15 Oktober 2019 (Prodi TI)

Nama NIM Judul Pembimbing Waktu Tempat
Muhammad Raka Muttaqin P. P. 1116005 Prinsip Kerja Relay MY2N 24VCD Pada Controller Mesin SFL Create Mechatronics Betty D P, MT 15.00-15.30 WIB 109

Leave a Reply